Tack för att du visar intresse för flygmotiven på min hemsida.
Tyvärr finns för tillfället ingen svensk text att tillgå. Bristen beror på vissa tekniska detaljer samt för ett ganska svalt svenskt intresse för finskt militärflyg under våra krig 1939-1944.

Svenska flygentusiaster har tidvis gjort sig påminda och jag har erfarit att de inte haft svårigheter med tolkningen av den engelska texten. Jag kan lova att det finns intressanta händelser och berättelser som jag försökt dokumentera genom teckningar och akvareller. Även svenska frivilligflottiljen F-19:s insatser i Finland beskrivs. Gloster Gladiator trycket är egenhändigt signerad av Fänrik Ian Iacobi (Han tog F-19:s första luftseger 1940.)

Ifall du vill veta mera vänligen kontakta mig på nätet gdes@gdes.pp.fi eller på telefon +358-40-5131 064 Sture Gripenberg.